Một tụ điện phẳng không khí có điện dung (C = (2.10^( - 3)) 10^-6 F ) được tích điện đến hiệu điện thế (U( rm( )) = ( rm( ))500( rm( ))V ). Ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi nhúng vào một chất lỏng thì hiệu điện thế của tụ bằng (U' = 250( rm( ))V ) . Hằng số điện môi của chất lỏng và điện dung của tụ lúc này là:


Câu 36152 Vận dụng

Một tụ điện phẳng không khí có điện dung \(C = {2.10^{ - 3}}\mu F\) được tích điện đến hiệu điện thế \(U{\rm{ }} = {\rm{ }}500{\rm{ }}V\). Ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi nhúng vào một chất lỏng thì hiệu điện thế của tụ bằng \(U' = 250{\rm{ }}V\) . Hằng số điện môi của chất lỏng và điện dung của tụ lúc này là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức: \(Q = CU\)

+ Vận dụng biểu thức tính điện dung: \(C = \dfrac{{\varepsilon S}}{{{{9.10}^9}.4\pi d}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.