Một điện tích điểm (q = (2.10^( - 7))C ) đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của một lực (F = (3.10^( - 3))N ). Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại M có độ lớn là bao nhiêu?


Câu 36153 Vận dụng

Một điện tích điểm \(q = {2.10^{ - 7}}C\) đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của một lực \(F = {3.10^{ - 3}}N\). Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại M có độ lớn là bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức: \(E = \frac{F}{{\left| q \right|}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.