Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S):((x - 1)^2) + ((y + 1)^2) + ((z + 2)^2) = 4 và 2 đường thẳng (Delta _1):( x = 2t y = 1 - t z = t right. và (Delta _2):((x - 1))(( - 1)) = (y)(1) = (z)(( - 1)). Một phương trình mặt phẳng (P) song song với (Delta _1),(Delta _2) và tiếp xúc với mặt cầu (S) là:


Câu 3634 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu $(S):{(x - 1)^2} + {(y + 1)^2} + {(z + 2)^2} = 4$ và 2 đường thẳng ${\Delta _1}:\left\{ \begin{array}{l}x = 2t\\y = 1 - t\\z = t\end{array} \right.$ và ${\Delta _2}:\dfrac{{x - 1}}{{ - 1}} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z}{{ - 1}}$. Một phương trình mặt phẳng $(P)$ song song với ${\Delta _1},{\Delta _2}$ và tiếp xúc với mặt cầu $(S)$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- $(P)$ song song với ${\Delta _1},{\Delta _2}$ suy ra ta có $\overrightarrow {{n_P}}  = {\rm{[}}\overrightarrow {{u_1}} ,\overrightarrow {{u_2}} {\rm{]}}$

- $(S)$ tiếp xúc với $ (P) \Leftrightarrow R = d(I;P)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.