Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,( alpha  ) ) cắt mặt cầu ( S ) tâm (I( (1; - 3;3) ) ) theo giao tuyến là đường tròn tâm (H( (2;0;1) ) ) , bán kính r = 2 . Phương trình (S) là:


Câu 3644 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz,\left( \alpha  \right)\) cắt mặt cầu $\left( S \right)$ tâm \(I\left( {1; - 3;3} \right)\) theo giao tuyến là đường tròn tâm \(H\left( {2;0;1} \right)\) , bán kính $r = 2$ . Phương trình (S) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Xác định bán kính mặt cầu $(S)$.

+Phương trình mặt cầu: \({\left( {x - a} \right)^2} + {\left( {y - b} \right)^2} + {\left( {z - c} \right)^2} = {R^2}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.