Mặt cầu ( S ) có tâm (I( - 1;2; - 5) ) cắt mặt phẳng (( P ):2x - 2y - z + 10 = 0 ) theo thiết diện là hình tròn có diện tích (3pi ). Phương trình của ( S ) là:


Câu 3648 Vận dụng

Mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm \(I( - 1;2; - 5)\) cắt mặt phẳng \(\left( P \right):2x - 2y - z + 10 = 0\) theo thiết diện là hình tròn có diện tích \(3\pi \). Phương trình của $\left( S \right)$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Xác định bán kính mặt cầu $\left( S \right)$

+ Phương trình mặt cầu: \({\left( {x - a} \right)^2} + {\left( {y - b} \right)^2} + {\left( {z - c} \right)^2} = {R^2}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.