Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ):(x^2) + (y^2) + (z^2) + 2x - 4y + 6z + 5 = 0. Tiếp diện của (S) tại điểm M(-1;2;0) có phương trình là:


Câu 3651 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} + 2x - 4y + 6z + 5 = 0$. Tiếp diện của $(S)$ tại điểm $M(-1;2;0)$ có phương trình là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Tìm tọa độ tâm $I$ và bán kính $R$  của mặt cầu $\left( S \right)$

+ Phương trình tiếp diện của $\left( S \right)$  tại $M \in \left( S \right)$ đi qua $M$  và nhận $\overrightarrow {IM} $ làm véctơ pháp tuyến

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.