Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (A(1; - 2;3) ) và đường thẳng d có phương trình (((x + 1))(2) = ((y - 2))(1) = ((z + 3))(( - 1)) ). Tính đường kính của mặt cầu (S) có tâm A và tiếp xúc với đường thẳng d.


Câu 3653 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm \(A(1; - 2;3)\) và đường thẳng $d$ có phương trình \(\dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{y - 2}}{1} = \dfrac{{z + 3}}{{ - 1}}\). Tính đường kính của mặt cầu $(S)$ có tâm $A$ và tiếp xúc với đường thẳng $d$.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

$(S)$ tiếp xúc với $d$ khi và chỉ khi hệ phương trình tọa độ giao điểm của $(S)$ và $d$ có nghiệm kép.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.