Trong bốn phương trình mặt cầu dưới đây, phương trình mặt cầu có điểm chung với trục Oz là:


Câu 3656 Thông hiểu

Trong bốn phương trình mặt cầu dưới đây, phương trình mặt cầu có điểm chung với trục $Oz$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lấy \(A \in Oz\). Giả sử mặt cầu $(S)$ và trục \(Oz\)có điểm chung \(A\left( {0;0;t} \right)\) .

Khi đó phương trình ẩn \(t\) phải có nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.