Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz,  cho mặt cầu (S) có phương trình (((x - 1)^2) + ((y + 2)^2) + ((z - 3)^2) = 50 ). Trong số các đường thẳng sau, mặt cầu (S) tiếp xúc với đường thẳng nào.


Câu 3657 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$,  cho mặt cầu $(S)$ có phương trình

\({(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 3)^2} = 50\). Trong số các đường thẳng sau, mặt cầu $(S)$ tiếp xúc với đường thẳng nào.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Chỉ ra tâm $I$ và bán kính của mặt cầu $(S)$

- Tìm hình chiếu của $I $ trên các trục tọa độ, từ đó tính khoảng cách từ $I$ đến các trục tọa độ. Từ đó xác định được tính đúng sai của các đáp án B,C,D. Kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.