Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:


Câu 36613 Nhận biết

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...