Trộn dung dịch X chứa OH- (0,17 mol), Na+ (0,02 mol) và Ba2+ với dung dịch Y chứa CO32- (0,03 mol), Na+  (0,1 mol) và HCO3- thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 36635 Vận dụng cao

Trộn dung dịch X chứa OH- (0,17 mol), Na+ (0,02 mol) và Ba2+ với dung dịch Y chứa CO32- (0,03 mol), Na+  (0,1 mol) và HCO3thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+Bảo toàn điện tích để tìm được ${{n}_{B{{a}^{2+}}}};\text{ }{{n}_{HCO_{3}^{-}}}$

+ Viết phương trình ion rút gọn khi trộn dd X với Y, tính toán theo chất phản ứng hết:

OH+ HCO3- → CO32- + H2O

Ba2+ + CO32- → BaCO3

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.