Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: ((x^2) + (y^2) + (z^2) - 2x + 4y - 2z - 3 = 0 ) và đường thẳng (Delta : , ,(x)(2) = ((y + 1))(( - 2)) = z ) . Mặt phẳng (P) vuông góc với (Delta ) và tiếp xúc với (S) có phương trình là 


Câu 3668 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)$ có phương trình: \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + 4y - 2z - 3 = 0\) và đường thẳng \(\Delta :\,\,\dfrac{x}{2} = \dfrac{{y + 1}}{{ - 2}} = z\) . Mặt phẳng $(P)$ vuông góc với \(\Delta \) và tiếp xúc với $(S)$ có phương trình là 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu thì khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng bằng bán kính mặt cầu

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.