Tính trạng nào ở người không chịu ảnh hưởng của môi trường ?


Câu 36720 Thông hiểu

Tính trạng nào ở người không chịu ảnh hưởng của môi trường ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính trạng do gen quy định, không bị biến đổi dưới sự tác động của môi trường.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khi nói về liên kết gen và hoán vị gen, kết luận nào sau đây sai?

Một cơ thể có kiểu gen AaBb\(\dfrac{{De}}{{dE}}\) tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây sai?