Cho hàm số y = (((m^2)x - 1))((x + 1)). Kết luận nào sau đây là sai?


Câu 36947 Nhận biết

Cho hàm số $y = \dfrac{{{m^2}x - 1}}{{x + 1}}$. Kết luận nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính \(y'\), xét dấu \(y'\) tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

- Tìm GTLN của hàm số trên \(\left[ {0;1} \right]\) và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.