Cho hàm số (y = f( x ) ) có (lim )_(x ->  + vô cùng ) f( x ) = 0 và (lim )_(x ->  - vô cùng ) f( x ) =  + vô cùng . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


Câu 36950 Nhận biết

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f\left( x \right) = 0$ và $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f\left( x \right) =  + \infty $. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa tiệm cận ngang:

Đường thẳng \(y = {y_0}\) được gọi là TCN của đồ thị hàm số nếu \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = {y_0}\) hoặc \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y = {y_0}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.