Biết rằng đồ thị hàm số (y = ((x + 3))((x - 1)) ) và đường thẳng (y = x - 2 ) cắt nhau tại hai điểm phân biệt (A( ((x_A);(y_A)) ) ) và (B( ((x_B);(y_B)) ) ). Tính ((y_A) + (y_B) ).


Câu 36966 Vận dụng

Biết rằng đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{x + 3}}{{x - 1}}\) và đường thẳng \(y = x - 2\) cắt nhau tại hai điểm phân biệt \(A\left( {{x_A};{y_A}} \right)\) và \(B\left( {{x_B};{y_B}} \right)\). Tính \({y_A} + {y_B}\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số, biến đổi về dạng phương trình bậc hai.

- Sử dụng định lý Vi-et để tính tổng \({y_A} + {y_B} = {x_A} + {x_B} - 4\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.