Hàm số (y = f( x ) ) có đạo hàm (f'( x ) = (( (x - 1) )^2)( (x - 3) ) ) . Phát biểu nào sau đây là đúng ?


Câu 36968 Thông hiểu

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {x - 3} \right)\) . Phát biểu nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm nghiệm của \(f'\left( x \right) = 0\).

- Xét dấu của \(f'\left( x \right)\) suy ra số điểm cực trị.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.