Đồ thị hàm số (y = ((( (2m + 1) )x + 3))((x + 1)) )  có đường tiệm cận đi qua điểm (A( ( - 2;7) ) ) khi và chỉ khi


Câu 36970 Thông hiểu

Đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{\left( {2m + 1} \right)x + 3}}{{x + 1}}\)  có đường tiệm cận đi qua điểm \(A\left( { - 2;7} \right)\) khi và chỉ khi


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm điều kiện để hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất có tiệm cận: \(ad - bc \ne 0\).

- Tìm các TCĐ, TCN và cho điểm \(A\left( { - 2;7} \right)\) thuộc các đường thẳng đó rồi tìm \(m\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.