Biết đồ thị hàm số y = a(x^3) + b(x^2) + cx + d có 2 điểm cực trị là ( ( - 1;18) ) và ( (3; - 16) ). Tính a + b + c + d.


Câu 36971 Vận dụng

Biết đồ thị hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có 2 điểm cực trị là $\left( { - 1;18} \right)$ và $\left( {3; - 16} \right).$ Tính $a + b + c + d.$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Điều kiện để hàm bậc ba có hai cực trị là phương trình \(y' = 0\) có hai nghiệm phân biệt.

- Sử dụng định lý Vi-et để tìm mối quan hệ giữa các hệ số \(a,b,c\).

- Sử dụng điều kiện các điểm \(\left( { - 1;18} \right),\left( {3; - 16} \right)\) thuộc đồ thị hàm số để tìm mối quan hệ của \(a,b,c,d\) .

- Từ các điều kiện trên tìm \(a,b,c,d\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.