Tìm tất cả các giá trị của (m ) để hàm số (f( x ) = ((mx + 1))((x - m)) ) có giá trị lớn nhất trên ([ (1; ;2) ] ) bằng ( - 2 ).


Câu 36972 Thông hiểu

Tìm tất cả các giá trị của \(m\) để hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{mx + 1}}{{x - m}}\) có giá trị lớn nhất trên \(\left[ {1;\;2} \right]\) bằng \( - 2\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm điều kiện xác định của hàm số suy ra điều kiện của \(m\) để hàm số có giá trị lớn nhất trên \(\left[ {1;\;2} \right]\).

- Tính \(y'\), xét dấu \(y'\) suy ra tính đơn điệu, từ đó tìm được GTLN theo \(m\).

- Sử dụng dữ kiện GTLN bằng \( - 2\) để tìm \(m\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.