Hình vẽ bên là đồ thị hàm trùng phương. Giá trị m để phương trình (<=ft| (f( x )) right| = m ) có 4 nghiệm đôi một khác nhau là:


Câu 36975 Vận dụng cao

Hình vẽ bên là đồ thị hàm trùng phương. Giá trị $m$ để phương trình \(\left| {f\left( x \right)} \right| = m\) có 4 nghiệm đôi một khác nhau là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Dựng đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) từ đồ thị hàm số đã cho: giữ nguyên phần đồ thị phía trên trục hoành, lấy đối xứng phần dưới qua $Ox$.

- Số nghiệm của phương trình \(\left| {f\left( x \right)} \right| = m\) bằng số giao điểm của đường thẳng \(y = m\) với đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.