Cho 0 < x < 1;0 < a;b;c # 1  và log_c x > 0 > log_b x > log_a x so sánh a;b;c  ta được kết quả:


Câu 3703 Vận dụng

Cho $0 < x < 1;0 < a;b;c \ne 1$  và $\log_c x > 0 > \log_b x > \log_a x$ so sánh $a;b;c$  ta được kết quả:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Sử dụng so sánh: nếu \(0 < a < 1\) thì \({\log _a}b < {\log _a}c \Leftrightarrow b > c\).

- Biến đổi điều kiện đã cho, sử dụng tính chất \({\log _a}b = \dfrac{{\ln b}}{{\ln a}}\) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.