Nếu log_a b( rm( )) = ( rm( ))p thì log_a(a^2)(b^4) bằng:


Câu 3710 Vận dụng

Nếu $\log_a b{\rm{ }} = {\rm{ }}p$ thì $\log_a{a^2}{b^4}$ bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lần lượt áp dụng các công thức:

 ${\log _a}xy = {\log _a}x + {\log _a}y$

 ${\log _a}{b^n} = n{\log _a}b$

 ${\log _a}a = 1$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.