Khẳng định nào sau đây là sai ?


Câu 3722 Thông hiểu

Khẳng định nào sau đây là sai ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

\({\log _a}x > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}0 < a < 1\\0 < x < 1\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}a > 1\\x > 1\end{array} \right.\end{array} \right.\) ;\({\log _a}x > {\log _a}y \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}a > 1\\x > y\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}0 < a < 1\\x < y\end{array} \right.\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.