Biết rằng (_()^() ((e^x)cos x)  = ( (acos x + bsin x) )(e^x) + C , ,( (a;b thuộc R) ) ). Tính tổng (T = a + b ).


Câu 37408 Vận dụng

Biết rằng \(\int\limits_{}^{} {{e^x}\cos xdx}  = \left( {a\cos x + b\sin x} \right){e^x} + C\,\,\left( {a;b \in R} \right)\). Tính tổng \(T = a + b\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.