Giả sử a, b là hai số nguyên thỏa mãn (_1^5 ((())((xcăn (3x + 1) )) = aln 3 + bln 5) ). Tính giá trị của biểu thức (P = (a^2) + ab + 3(b^2). )


Câu 37409 Vận dụng

Giả sử a, b là hai số nguyên thỏa mãn \(\int\limits_1^5 {\dfrac{{dx}}{{x\sqrt {3x + 1} }} = a\ln 3 + b\ln 5} \). Tính giá trị của biểu thức \(P = {a^2} + ab + 3{b^2}.\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đổi biến đặt \(t = \sqrt {3x + 1} \).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.