Cho (_1^3 (f( x ))  = 4. ) Tính (_1^3 ([ (x - 2f( x )) ]) )


Câu 37411 Nhận biết

Cho \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = 4.\) Tính \(\int\limits_1^3 {\left[ {x - 2f\left( x \right)} \right]dx} \)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất của tích phân để phân tích \(\int\limits_1^3 {\left[ {x - 2f\left( x \right)} \right]dx}  = \int\limits_1^3 {xdx}  - 2\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.