Cho hàm số (f( x ) ) là hàm số chẵn và (_( - 3)^0 (f( x ))  = a ). Tính (I = _0^3 (f( x )) )


Câu 37421 Thông hiểu

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) là hàm số chẵn và \(\int\limits_{ - 3}^0 {f\left( x \right)dx}  = a\). Tính \(I = \int\limits_0^3 {f\left( x \right)dx} \)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dùng phương pháp đổi biến đặt \(t =  - x\) để tính tích phân.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.