Khối tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục (Ox ) hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = 2x - (x^2) ) và trục (Ox ) có thể tích


Câu 37429 Thông hiểu

Khối tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục \(Ox\) hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = 2x - {x^2}\) và trục \(Ox\) có thể tích


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Giải phương trình hoành độ giao điểm, suy ra các nghiệm \(x = a,\,\,x = b\,\,\left( {a < b} \right)\)

\( \Rightarrow \) thể tích \(V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.