Phần thực của số phức z thỏa mãn: (( (1 + i) )^2)( (2 - i) )z = 8 + i + ( (1 + 2i) )z là:


Câu 37438 Thông hiểu

Phần thực của số phức $z$ thỏa mãn: ${\left( {1 + i} \right)^2}\left( {2 - i} \right)z = 8 + i + \left( {1 + 2i} \right)z$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm số phức \(z\).

- Phần thực của số phức \(z = a + bi\left( {a,b \in R} \right)\) là \(a\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.