Điểm biểu diễn của số phức z là M(1;2). Tọa độ của điểm biểu diễn số phức ( rm(w)) = z - 2 z là


Câu 37441 Nhận biết

Điểm biểu diễn của số phức z là $M(1;2)$. Tọa độ của điểm biểu diễn số phức ${\rm{w}} = z - 2\overline z $ là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Điểm biểu diễn của số phức $z = a + bi,\,\,\left( {a,b \in R} \right)$ là $\left( {a;b} \right)$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.