Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là (1 + 2i? )


Câu 37448 Thông hiểu

Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là \(1 + 2i?\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cách 1: Giải các phương trình bậc hai ẩn z ở các đáp án, đáp án nào có nghiệm \(z = 1 + 2i\) thì chọn đáp án đó.

Cách 2: Thay nghiệm \(z = 1 + 2i\) vào các phương trình ở các đáp án. Đáp án nào thỏa mãn thì chọn đáp án đó.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.