Cho số phức (z ) thỏa mãn (z( (1 + i) ) = 3 - 5i ). Tính môđun của (z ).


Câu 37450 Nhận biết

Cho số phức \(z\) thỏa mãn \(z\left( {1 + i} \right) = 3 - 5i\). Tính môđun của \(z\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Chia số phức và tính môđun của số phức tìm được (bấm máy)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.