banner redirect homepage

Các nghiệm (z_1) = (( - 1 - 5icăn 5 ))(3);(z_2) = (( - 1 + 5icăn 5 ))(3) là nghiệm của phương trình nào sau đây:


Câu 37453 Thông hiểu

Các nghiệm ${z_1} = \dfrac{{ - 1 - 5i\sqrt 5 }}{3};{z_2} = \dfrac{{ - 1 + 5i\sqrt 5 }}{3}$ là nghiệm của phương trình nào sau đây:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nếu có \({z_1} + {z_2} = S;{z_1}.{z_2} = P\) thì \({z_1},{z_2}\) là nghiệm của phương trình bậc hai \({z^2} - Sz + P = 0\).

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.