banner redirect homepage

Trong C, cho phương trình a(z^2) + bz + c = 0(a # 0)(*). Gọi Delta  = (b^2) - 4ac, ta xét các mệnh đề sau: 1) Nếu (Delta )  là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm 2) Nếu (Delta  # 0 ) thì phương trình (*) có 2  nghiệm phân biệt 3) Nếu (Delta  = 0 ) thì phương trình (*) có 1  nghiệm kép Trong các mệnh đề trên


Câu 37454 Nhận biết

Trong $C$, cho phương trình $a{z^2} + bz + c = 0(a \ne 0)(*)$. Gọi $\Delta  = {b^2} - 4ac$, ta xét các mệnh đề sau:

1) Nếu \(\Delta \)  là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm

2) Nếu \(\Delta  \ne 0\) thì phương trình (*) có $2$  nghiệm phân biệt

3) Nếu \(\Delta  = 0\) thì phương trình (*) có $1$  nghiệm kép

Trong các mệnh đề trên


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp giải phương trình bậc hai trên tập số phức: $a{x^2} + bx + c = 0\left( {a \ne 0,a,b,c \in R} \right)$

- Tính \(\Delta  = {b^2} - 4ac\).

+ \(\Delta  > 0\) thì phương trình có hai nghiệm thực phân biệt \({x_{1,2}} = \dfrac{{ - b \pm \sqrt \Delta  }}{{2a}}\).

+ \(\Delta  = 0\) thì phương trình có nghiệm kép \({x_{1,2}} =  - \dfrac{b}{{2a}}\).

+ \(\Delta  < 0\) thì phương trình có hai nghiệm phức phân biệt \({x_{1,2}} = \dfrac{{ - b \pm i\sqrt { - \Delta } }}{{2a}}\).

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.