Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện (|z| = 5 )  và (z = bar z ).


Câu 37456 Nhận biết

Có bao nhiêu số phức $z$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện \(|z| = 5\)  và \(z = \bar z\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gọi số phức cần tìm là \(z = a + bi\left( {a,b \in R} \right)\), thay vào các hệ thức trong bài và tìm \(a,b\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.