Tìm số điểm biểu diễn cho số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện: (|z + 4| = 3|z| ) và z là thuần ảo?


Câu 37457 Nhận biết

Tìm số điểm biểu diễn cho số phức $z$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện: \(|z + 4| = 3|z|\) và $z$ là thuần ảo?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Gọi số phức cần tìm là \(z = a + bi\left( {a,b \in R} \right)\), thay vào các hệ thức trong bài và tìm \(a,b\).

Điểm biểu diễn số phức \(z = a + bi\) trên mặt phẳng phức có tọa độ \(\left( {a;b} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.