Cho a là số thực dương khác 1. Xét hai số thực x_1, x_2. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 3746 Vận dụng

Cho $a$ là số thực dương khác $1$. Xét hai số thực $x_1, x_2$. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Nhớ rằng: Với $a > 1$ thì ${a^{{x_1}}} < {a^{{x_2}}} \Leftrightarrow {x_1} < {x_2}$ do đó $\left( {a - 1} \right)\left( {{x_1} - {x_2}} \right) < 0$

                 Với $a < 1$ thì ${a^{{x_1}}} < {a^{{x_2}}} \Leftrightarrow {x_1} > {x_2}$ do đó $\left( {a - 1} \right)\left( {{x_1} - {x_2}} \right) < 0$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.