Bé cùng ra biển với ai ? Đọc thơ Bé nhìn biển Nghỉ hè với bố Bé ra biển chơi Tưởng rằng biển nhỏ Mà to bằng trời.   Như con sông lớn Chỉ có một bờ Bãi giằng với sóng Chơi trò kéo co.   Phì phò như bễ  Biển mệt thở rung Còng giơ gọng vó Định khiêng sóng lừng.   Nghìn con sóng khỏe Lon ta lon ton Biển to lớn thế Vẫn là trẻ con. - Bễ : dụng cụ của thợ rèn hay thợ kim hoàn, dùng để thụt hơi vào lò cho lửa cháy. - Còng : giống cua nhỏ, sống ở ven biển. - Sóng lừng : sóng lớn ở ngoài xa.

...