Cho các số thực dương a, b khác 1. Biết rằng đường thẳng y=2 cắt đồ thị các hàm số (y = (a^x);y = (b^x) ) và trục tung lần lượt tại A, B, C sao cho C nằm giữa A và B, và AC= 2BC. Khẳng định nào dưới đây đúng?


Câu 3748 Vận dụng

Cho các số thực dương $a, b$ khác $1$. Biết rằng đường thẳng $y=2$ cắt đồ thị các hàm số \(y = {a^x};y = {b^x}\) và trục tung lần lượt tại $A, B, C$ sao cho $C$ nằm giữa $A$ và $B$, và $AC= 2BC$. Khẳng định nào dưới đây đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào sự tương giao của 2 đồ thị hàm số và điều kiện 2 vecto bằng nhau.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.