Biểu hiện nổi bật về lòng yêu nước của dân tộc Việt trong thời kì thời Bắc thuộc là gì?  


Câu 37506 Nhận biết

Biểu hiện nổi bật về lòng yêu nước của dân tộc Việt trong thời kì thời Bắc thuộc là gì?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào mục tiêu đấu tranh của nhân dân ta thời kì thuộc để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.