Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn ((2^x) + (2^y) = 4 ). Tìm giá trị lớn nhất ((P_( max )) ) của biểu thức (P = (2(x^2) + y)(2(y^2) + x) + 9xy ).


Câu 3751 Vận dụng cao

Cho hai số thực dương $x, y$ thỏa mãn \({2^x} + {2^y} = 4\). Tìm giá trị lớn nhất \({P_{\max }}\) của biểu thức\(P = (2{x^2} + y)(2{y^2} + x) + 9xy\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để xét nghiệm của phương trình.

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.