Điểm chung của các dân tộc trên thế giới về xuất phát điểm lòng yêu nước là  


Câu 37514 Vận dụng

Điểm chung của các dân tộc trên thế giới về xuất phát điểm lòng yêu nước là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào sự hình thành của truyền thống yêu nước để so sánh, nhận xét

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.