Hội nghị nào ở thế kỉ XIII thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng của quân dân Đại Việt trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm?  


Câu 37517 Vận dụng cao

Hội nghị nào ở thế kỉ XIII thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng của quân dân Đại Việt trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết của bản thân để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.