Đâu không phải lý do để khẳng định cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?


Câu 37533 Thông hiểu

Đâu không phải lý do để khẳng định cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào kết quả của cuộc cách mạng tư sản Anh để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.