Ông có nhận xét gì về cậu bé Xuân ? Đọc truyện Những quả đào 1. Sau một chuyến đi xa, người ông mang về bốn quả đào. Ông bảo vợ và các cháu:- Quả to này xin phần bà. Ba quả nhỏ hơn phần các cháu. Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu: - Thế nào, các cháu thấy đào có ngon không? 2. Cậu bé Xuân nói:- Đào có vị rất ngon và mùi thật là thơm. Cháu đã đem hạt trồng vào một cái vò. Chẳng bao lâu, nó sẽ mọc thành một cây đào to đấy, ông nhỉ? - Mai sau cháu sẽ làm vườn giỏi. - Ông hài lòng nhận xét. 3. Cô bé Vân nói với vẻ tiếc rẻ:- Đào ngon quá, cháu ăn hết mà vẫn thèm. Còn hạt thì cháu vứt đi rồi. - Ôi cháu của ông còn thơ dại quá! 4. Thấy Việt chỉ chăm chú nhìn vào tấm khăn trải bàn, ông ngạc nhiên hỏi:- Còn Việt, sao cháu chẳng nói gì thế? - Cháu ấy ạ? Cháu mang đào cho Sơn. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn ấy không muốn nhận. Cháu đặt quả đào lên trên giường rồi trốn về. - Cháu là người có tấm lòng nhân hậu! - Ông lão thốt lên và xoa đầu đứa cháu nhỏ. - Cái vò : đồ đựng bằng đất nung, miệng tròn, thân phình ra, đáy thót lại. - Hài lòng : vừa ý, ưng ý. - Thơ dại : còn bé quá, chưa biết gì. - Thốt : bật ra thành lời một cách tự nhiên.

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.

Xuân thấy quả đào có mùi vị như thế nào ?

Những quả đào

1. Sau một chuyến đi xa, người ông mang về bốn quả đào. Ông bảo vợ và các cháu:
- Quả to này xin phần bà. Ba quả nhỏ hơn phần các cháu.

Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu:

- Thế nào, các cháu thấy đào có ngon không?

2. Cậu bé Xuân nói:
- Đào có vị rất ngon và mùi thật là thơm. Cháu đã đem hạt trồng vào một cái vò. Chẳng bao lâu, nó sẽ mọc thành một cây đào to đấy, ông nhỉ?

- Mai sau cháu sẽ làm vườn giỏi. - Ông hài lòng nhận xét.

3. Cô bé Vân nói với vẻ tiếc rẻ:
- Đào ngon quá, cháu ăn hết mà vẫn thèm. Còn hạt thì cháu vứt đi rồi.

- Ôi cháu của ông còn thơ dại quá!

4. Thấy Việt chỉ chăm chú nhìn vào tấm khăn trải bàn, ông ngạc nhiên hỏi:
- Còn Việt, sao cháu chẳng nói gì thế?

- Cháu ấy ạ? Cháu mang đào cho Sơn. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn ấy không muốn nhận. Cháu đặt quả đào lên trên giường rồi trốn về.

- Cháu là người có tấm lòng nhân hậu! - Ông lão thốt lên và xoa đầu đứa cháu nhỏ.

- Cái vò : đồ đựng bằng đất nung, miệng tròn, thân phình ra, đáy thót lại.

- Hài lòng : vừa ý, ưng ý.

- Thơ dại : còn bé quá, chưa biết gì.

- Thốt : bật ra thành lời một cách tự nhiên.

Vân có cảm nhận ra sao về quả đào mà ông cho ?

Những quả đào

1. Sau một chuyến đi xa, người ông mang về bốn quả đào. Ông bảo vợ và các cháu:
- Quả to này xin phần bà. Ba quả nhỏ hơn phần các cháu.

Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu:

- Thế nào, các cháu thấy đào có ngon không?

2. Cậu bé Xuân nói:
- Đào có vị rất ngon và mùi thật là thơm. Cháu đã đem hạt trồng vào một cái vò. Chẳng bao lâu, nó sẽ mọc thành một cây đào to đấy, ông nhỉ?

- Mai sau cháu sẽ làm vườn giỏi. - Ông hài lòng nhận xét.

3. Cô bé Vân nói với vẻ tiếc rẻ:
- Đào ngon quá, cháu ăn hết mà vẫn thèm. Còn hạt thì cháu vứt đi rồi.

- Ôi cháu của ông còn thơ dại quá!

4. Thấy Việt chỉ chăm chú nhìn vào tấm khăn trải bàn, ông ngạc nhiên hỏi:
- Còn Việt, sao cháu chẳng nói gì thế?

- Cháu ấy ạ? Cháu mang đào cho Sơn. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn ấy không muốn nhận. Cháu đặt quả đào lên trên giường rồi trốn về.

- Cháu là người có tấm lòng nhân hậu! - Ông lão thốt lên và xoa đầu đứa cháu nhỏ.

- Cái vò : đồ đựng bằng đất nung, miệng tròn, thân phình ra, đáy thót lại.

- Hài lòng : vừa ý, ưng ý.

- Thơ dại : còn bé quá, chưa biết gì.

- Thốt : bật ra thành lời một cách tự nhiên.

Con hãy thêm từ thích hợp sao cho đúng với lời nhận xét của ông dành cho Vân :

Những quả đào

1. Sau một chuyến đi xa, người ông mang về bốn quả đào. Ông bảo vợ và các cháu:
- Quả to này xin phần bà. Ba quả nhỏ hơn phần các cháu.

Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu:

- Thế nào, các cháu thấy đào có ngon không?

2. Cậu bé Xuân nói:
- Đào có vị rất ngon và mùi thật là thơm. Cháu đã đem hạt trồng vào một cái vò. Chẳng bao lâu, nó sẽ mọc thành một cây đào to đấy, ông nhỉ?

- Mai sau cháu sẽ làm vườn giỏi. - Ông hài lòng nhận xét.

3. Cô bé Vân nói với vẻ tiếc rẻ:
- Đào ngon quá, cháu ăn hết mà vẫn thèm. Còn hạt thì cháu vứt đi rồi.

- Ôi cháu của ông còn thơ dại quá!

4. Thấy Việt chỉ chăm chú nhìn vào tấm khăn trải bàn, ông ngạc nhiên hỏi:
- Còn Việt, sao cháu chẳng nói gì thế?

- Cháu ấy ạ? Cháu mang đào cho Sơn. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn ấy không muốn nhận. Cháu đặt quả đào lên trên giường rồi trốn về.

- Cháu là người có tấm lòng nhân hậu! - Ông lão thốt lên và xoa đầu đứa cháu nhỏ.

- Cái vò : đồ đựng bằng đất nung, miệng tròn, thân phình ra, đáy thót lại.

- Hài lòng : vừa ý, ưng ý.

- Thơ dại : còn bé quá, chưa biết gì.

- Thốt : bật ra thành lời một cách tự nhiên.

Con hãy nối từ ngữ với phần giải thích ý nghĩa tương ứng:

Những quả đào

1. Sau một chuyến đi xa, người ông mang về bốn quả đào. Ông bảo vợ và các cháu:
- Quả to này xin phần bà. Ba quả nhỏ hơn phần các cháu.

Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu:

- Thế nào, các cháu thấy đào có ngon không?

2. Cậu bé Xuân nói:
- Đào có vị rất ngon và mùi thật là thơm. Cháu đã đem hạt trồng vào một cái vò. Chẳng bao lâu, nó sẽ mọc thành một cây đào to đấy, ông nhỉ?

- Mai sau cháu sẽ làm vườn giỏi. - Ông hài lòng nhận xét.

3. Cô bé Vân nói với vẻ tiếc rẻ:
- Đào ngon quá, cháu ăn hết mà vẫn thèm. Còn hạt thì cháu vứt đi rồi.

- Ôi cháu của ông còn thơ dại quá!

4. Thấy Việt chỉ chăm chú nhìn vào tấm khăn trải bàn, ông ngạc nhiên hỏi:
- Còn Việt, sao cháu chẳng nói gì thế?

- Cháu ấy ạ? Cháu mang đào cho Sơn. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn ấy không muốn nhận. Cháu đặt quả đào lên trên giường rồi trốn về.

- Cháu là người có tấm lòng nhân hậu! - Ông lão thốt lên và xoa đầu đứa cháu nhỏ.

- Cái vò : đồ đựng bằng đất nung, miệng tròn, thân phình ra, đáy thót lại.

- Hài lòng : vừa ý, ưng ý.

- Thơ dại : còn bé quá, chưa biết gì.

- Thốt : bật ra thành lời một cách tự nhiên.