Điểm (( ((x_0);(y_0)) ) ) thuộc đồ thị hàm số (y = (log _a)x( (0 < a # 1) ) ) nếu:


Câu 3759 Nhận biết

Điểm \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = {\log _a}x\left( {0 < a \ne 1} \right)\) nếu:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng điều kiện để điểm thuộc đồ thị hàm số là tọa độ điểm đó thỏa mãn phương trình của hàm số.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.