Đạo hàm hàm số (y = (log _(2018))( (2018x + 1) ) ) là:


Câu 3767 Vận dụng

Đạo hàm hàm số \(y = {\log _{2018}}\left( {2018x + 1} \right)\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính đạo hàm hàm số logarit \(\left( {{{\log }_a}u} \right)' = \dfrac{{u'}}{{u\ln a}}\) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.