Tính đạo hàm hàm số (y = ln ( (1 + căn (x + 1) ) ) ).


Câu 3768 Vận dụng

Tính đạo hàm hàm số \(y = \ln \left( {1 + \sqrt {x + 1} } \right)\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức \(\left( {\ln u} \right)' = \dfrac{{u'}}{u}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.