Chọn kết luận đúng: Cho m thuộc (N^*) 


Câu 377 Thông hiểu

Chọn kết luận đúng: Cho $m \in {N^*}$ 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng hệ quả so sánh lũy thừa:

Với $0 < a < b$ và $m$ là số nguyên thì: ${a^m} < {b^m} \Leftrightarrow m > 0$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.